Advergaming jako narzędzie tworzenia więzi z klientami
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
MARKETING I RYNEK
ISSN
1231-7853
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
11
Strony od-do
299-306
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Celem artykułu jest zaprezentowanie advergaming, jako efektywnego i jednocześnie akceptowalnego narzędzia interaktywnej komunikacji marketingowej. W artykule zastosowano podejście badawcze oparte na kwerendzie piśmiennictwa oraz źródeł internetowych. Ujęto charakterystykę advergaming jako instrumentu umożliwiającego budowanie interakcji z klientami. Artykuł uwzględnia ocenę korzyści i ograniczeń wykorzystania advergaming w kampaniach promocyjnych produktów oraz jego znaczenie w procesie tworzenia więzi z klientami.
Język
EN
Treść
The aim of article is to present advergaming as effective and accepted tools of interactive marketing communication. In the article an approach based on a query research of literature and online sources was used. Advergaming as modern communication tools to build interaction with customers were characterised. The evaluation of advantages and limitations of using advergaming in promotional campaigns of products and their importance in relationship marketing
Inne
System-identifier
9209