Kosztochłonność w elektroenergetyce na przykładzie elektrowni zawodowych i elektrociepłowniy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Lubelska)
Książka
Tytuł książki
Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka : aspekty praktyczne
Data publikacji
2014
ISBN
9788363500740
Wydawca
Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Kosztochłonność w elektroenergetyce na przykładzie elektrowni zawodowych i elektrociepłowniy
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
11-20
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
PL
Treść
Celem publikacji jest ocena kosztochłonności produkcji energii elektrycznej. Analizie poddano koszty wytwarzania i całkowite koszty produkcji energii elektrycznej w elektrowniach systemowych i elektrociepłowniach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w badanym okresie koszty te w poszczególnych grupach elektrowni uległy niewielkim zmianom. Najniższe koszty jednostkowe występują w elektrowniach spalających węgiel brunatny, najwyższe w tych, które bazują na węglu kamiennym. Istnieje duąe prawdopodobieństwo, że w przyszłości koszty te mogą wzrosnąć na skutek wzrostu cen na pozwolenia na emisję gazów cieplarnianych.
Inne
System-identifier
7670