Dynamika zmian cieplnych w cienkowarstwowych taśmach HTS w stanach przejściowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki i Informatyki (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA
ISSN
0374-4817
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
125
Strony od-do
17-24
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
PL
Treść
Artykuł przedstawia problematykę dynamiki zmian cieplnych w cienko-warstwowych taśmach nadprzewodnikowych wykonanych na bazie nad-przewodników wysokotemperaturowych w stanach nieustalonych. Przedstawiono wyniki pomiarów przeprowadzonych dla taśmy SF12050 produkcji SuperPower. Taśma zasilana była prądem przemienny, którego amplituda znacznie przekraczała wartość krytyczną prądu taśmy równą 270 A. Wyniki pomiarów posłużyły do weryfikacji modeli obliczeniowych. W obliczeniach zostały uwzględnione nieliniowe zmiany w funkcji temperatury takich właściwości nadprzewodnika jak: rezystywność, przewodność cieplna, współczynnik wymiany ciepła z otoczeniem i wartość prądu
Język
EN
Treść
The article presents problems related to the thermal dynamics in thin layer high temperature superconducting tapes. The measurements and analysis of SF12050 tape produced by SuperPower were presented. The results of calculations were compared with measurements and good agreement was achieved
Inne
System-identifier
6923