"Prawne uregulowania dotyczące klasyfikacji fal elektromagnetycznych"
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (Politechnika Świętokrzyska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
"TTS. Technika transportu szynowego"
ISSN
1232-3829
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
12
Strony od-do
1643-1646
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
en
Treść
The paper discusses the legal regulations concerning the classification of electromagnetic waves, especially microwaves. In this context the Author analyzes both historical conditions and applications of specific frequencies for a selected radio services (in particular satellite services) and the ITU-R regulations.
Język
pl
Treść
W artykule omówiono uregulowania prawne dotyczące klasyfikacji fal elektromagnetycznych ze szczególnym uwzględnieniem mikrofal. W tym kontekście przeanalizowano zarówno uwarunkowania historyczne oraz wynikające z nich zastosowanie konkretnych częstotliwości na potrzeby określonych służb radiokomunikacyjnych (w szczególności służby satelitarnej) oraz zalecenia ITU-R.
Cechy publikacji
peer-reviewed
Inne
System-identifier
35730