"Propagacja fal radiowych w wolnej przestrzeni na przykładzie satelitarnych systemów teleinformatycznych"
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (Politechnika Świętokrzyska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
"TTS. Technika transportu szynowego"
ISSN
1232-3829
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
12/2015
Strony od-do
1647-1649
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
en
Treść
The paper discussed the theoretical problem of propagation of radio waves on free-space communica-tion for a satellite link. A free space attenuation is an important component of a total signal attenuation and the process of ability estimation is essential to the de-sign and optimization of satellite communication links. The Author has used mathematical formulae to present the impact of fundamental factors on the signal loss and various regularities of signal attenuation for satellite systems.
Język
pl
Treść
W artykule omówiono w sposób teoretyczny zagadnienie rozchodzenia się fal radiowych w wolnej przestrzeni propagacyjnej na przykładzie łącza satelitarnego. Warto podkreślić, że tłumienie podstawowe stanowi kluczowy czynnik całkowitego tłumienia propagacyjnego, a umiejętność jego oszacowania jest niezbędna w celu projektowania i optymalizacji satelitarnych łączy teleinformatycznych. Autor korzystając z zapisu matematycznego przeanalizował wpływ podstawowych czynników warunkujących straty sygnału, ukazując prawidłowości dotyczące tłumienia dla różnych systemów satelitarnych.
Cechy publikacji
peer-reviewed
Inne
System-identifier
35720