Displacements of cable-stayed bridge measured with the use of traditional and modern techniques
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Architecture, Civil Engineering, Environment
ISSN
1899-0142
EISSN
Wydawca
Gliwice : Silesian University of Technology
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
4
Strony od-do
89--97
Numer tomu
9
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.64
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
EN
load test
interferometric radar
cable-stayed bridge
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper describes an experiment involving a comparison of a few selected techniques for measuring the displacements of points on the span and pylon of the large cable-stayed bridge. It presents the measuring equipment and the process of static and dynamic tests. The results obtained from several measuring methods including the interferometric radar were compared and summarised. The experiment showed that in the case of large bridges, like tested cable-stayed structure, the best method is non-contact measurements like interferometric radar which is the least sensitive to the distance from a target. It allows the use of higher sampling frequency and at the same time requires relatively little preparation work.
Język
PL
Treść
Artykuł opisuje eksperyment obejmujący porównanie kilku wybranych technik pomiaru przemieszczeń punktów na przęśle i pylonie dużego mostu podwieszonego. Omawia użyty sprzęt pomiarowy i przebieg prób statycznych i dynamicznych. Wyniki pozyskane z kilku metod pomiarowych, w tym radaru interferometrycznego, zostały ze sobą porównane i podsumowane. Eksperyment wykazał, że w przypadku dużych mostów, a takim jest badany most podwieszony, najlepiej sprawdza się bezdotykowa technika pomiaru radarowego, która przy tym jest najmniej wrażliwa na długości celowych, pozwala stosować wyższe częstotliwości próbkowania, a przy tym wymaga stosunkowo mało prac przygotowawczych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:104424