"Gwarancja natury" jako alternatywa dla teologiczno-religijnego uzasadnienia idei wiecznego pokoju w filozofii Immanuela Kanta.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (A) (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Książka
Tytuł książki
Uzasadnianie w aksjologii i etyce w badaniach polskich i zagranicznych / pod red. Leszka Kopciucha i Tomasza Siwca.
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-7784-585-1
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
"Gwarancja natury" jako alternatywa dla teologiczno-religijnego uzasadnienia idei wiecznego pokoju w filozofii Immanuela Kanta.
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
129-147
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
0000072258