3D Digital Holographics Video System for Real World Scenes
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Digital Holography and 3D Imaging Conference
Data publikacji
2013
ISBN
978-1-55752-964-0
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
3D Digital Holographics Video System for Real World Scenes
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
1-8
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
Wyświetlacz holograficzny, Holografia cyfrowa
en
Holographic display, Digital holography
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Digital Holography and 3D Imaging Conference
Początek konferencji
2013-04-21
Koniec konferencji
2013-04-25
Lokalizacja konferencji
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule zaprezentowano szerokokątny system holograficznego wideo umożliwiający obrazowanie scen rzeczywistych. Przedstawiono pełen cykl technologiczny i główne moduły trójwymiarowego holograficznego wideo. System składa się z sześciu kamer CCD (w module rejestracji) i sześciu przestrzennych modulatorów światła (po stronie wyświetlacza) zaaranżowanych na kole wokół rejestrowanej sceny. Przedstawiono pełną scieżkę przetwarzania i transferu danych oraz dwa mody obserwacji: bezpośredni i z wykorzystaniem asymetrycznej matówki. Przedyskutowano problemy związane z jakościa obrazów i stereoskopową percepcją obserwatora. Zaprezentowano metodę przestrzenno-czasowej multipleksji danych, która umożliwia ciągłą obserwacje obrazu 3D w dużym kącie widzenia. Przedyskutowano kierunki dalszego rozwoju szerokokątowych displeji holograficznych.
Język
en
Treść
The paper presents the wide viewing angle digital holographic video system of real world scenes. It describes the full technology chain and main modules of the 3D holographic video system. The system includes six CCDs (at capture side) and six SLMs (at display side) arranged on a circle. The data processing path is described. Two modes of an image observation are reported: naked eye and by means of an asymmetric diffuser. The problems relevant to image quality and stereoscopic visual perception are discussed. The implementation of spatio-temporal multiplexing methods which provide continuously extended viewing angle of 3D images for both observation modes is presented.. The future prospects of 3D holographic video and TV development are discussed.
Inne
System-identifier
WUT664f3b3f6b824ccfa24ddb97781f801b
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych