Specyficzne właściwości posługiwania się językiem przez osoby w wieku senioralnym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filozoficzny (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Biomedyczne podstawy logopedii
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-7744-046-9
Wydawca
Harmonia Universalis
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Specyficzne właściwości posługiwania się językiem przez osoby w wieku senioralnym
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
429-443
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Inne
System-identifier
678_3