ICTM 2016. Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies. Conference Theme : Economic, Cultural and Social Innovations for Human Capital in Transition Economies
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych (Uniwersytet Wrocławski)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2016
Główny język publikacji
en
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
320
Numer tomu
1
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Published by University of Wrocław, Poland, Polish Chapter of Association for Information Systems (PLAIS), Linköping University, Sweden, The College of Management "Edukacja", Poland, University of Zielona Góra, Poland, Polish Association of Analytical Psychology (PTPA), Poland, Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Germany
Miejsce wydania
Wrocław
ISBN
9788364389627
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
16.00
Autorstwo oznaczone
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ICTM 2016
Nazwa konferencji
ICTM 2016. The Foutrh International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies Conference Theme: Economic, Cultural and Social Innovations for Human Capital in Transition Economies
Początek konferencji
2016-11-07
Koniec konferencji
2017-01-08
Lokalizacja konferencji
Wrocław
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
discipline:Ekonomia
discipline:Informatyka – dziedzina nauk matematycznych
discipline:Informatyka – dziedzina nauk technicznych
discipline:Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
discipline:Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
discipline:Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych
discipline:Economics
discipline:Computer science – field of mathematics
discipline:Computer science – field of technical sciences
discipline:Science of cognition and social communication
discipline:Management – field of economics
discipline:Management – field of humanities
Scholarly monograph
Scholarly monograph is a thematically consistent, comperhensive scholarly treatise. In PBN, conference proceedings books are also considered scholarly monographs. If you are adding a conference proceedings book, please remember to mark also "Collective publication" and "Conference publication" checkboxes.
Monografia naukowa
Monografia naukowa to spójne tematycznie, wyczerpujące opracowanie naukowe. W PBN za monografie naukowe uważane są również zbiorowe książki pokonferencyjne (tzw. conference proceedings). Jeśli dodajesz zbiorową książkę pokonferencyjną, pamiętaj o tym, by zaznaczyć również pola "Publikacja zbiorowa" oraz "Publikacja konferencyjna".
Inne
System-identifier
PBN-R:788979