Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego - Kętrzyn IG 2
PBN-AR
Instytucja
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Książka
Tytuł książki
Kętrzyn IG 1, IG 2
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-7863-304-4
Wydawca
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego - Kętrzyn IG 2
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
50-76
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
2,5
Hasło encyklopedyczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
PX-58d3b8f0d5dea70817e80cfe