Niewidzialne budynki, czyli malarskie spojrzenie na barwę w architekturze
PBN-AR
Instytucja
Wydział Architektury (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Czasopismo Techniczne. Architektura
ISSN
1897-6271
EISSN
Wydawca
Politechnika Krakowska
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4-A
Strony od-do
229-231
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
kolor, światło, architektura
en
colour, light, architecture
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przemyślenia oparte na obserwacji skłoniły mnie do postawienia pytania, czy rola barwy w architekturze jest obecnie dostatecznie rozumiana i czy nie została zepchnięta na daleki plan. W artykule pokazuję, że zajęcia malarskie w szkołach architektonicznych mają na celu wypełnienie luki. Na podstawie przykładów oraz wybranych zadań, staram się pokazać nierozłączność barwy z formą, wpływ odpowiednio dobranej barwy na bryłę. Ważkość zestawiania kolorów w zależności od takich czynników jak forma, przestrzeń oraz światło i to, jaki jest jego wpływ na odbieranie kształtów oraz samej barwy. Ostatni z wymienionych czynników zmusza do zauważenia zjawiska koloru lokalnego. Punktem wyjścia do zrozumienia przestrzeni, formy, barwy i światła jest ćwiczenie umiejętności „patrzenia”.
Język
en
Treść
My day-to-day observations made me reflect on whether the role of colour in architecture today is properly understood and whether it has not been pushed into the background. In this paper, I intend to show that painting classes in architectural schools aim at filling a certain gap. Using multiple examples and selected tasks, I hope to demonstrate the inseparability of the colour from the form, the influence of an appropriately selected colour on the architectural shape and the importance of combining colours depending on the form, space and light, as well as the way such combinations effect the perception of the shape and colour itself. This last variable inevitably makes us realise the significance of the so-called local colour. To conclude, the understanding of space, form, colour and light begins with practising the skills of “seeing”.
Inne
System-identifier
WUT6e8debe8ec9d485baf55a54dd46f3fa3