Dobra zmiana? Prawa człowieka w Izraelu i na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Uniwersytet Opolski)
Książka
Tytuł książki
Żydzi, Izrael i Palestyńczycy. Dzieje, stan obecny, perspektywy
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-7395-719-0
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Dobra zmiana? Prawa człowieka w Izraelu i na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
149-167
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.9
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Izrael, Palestyńskie Terytoria Okupowane, prawa człowieka, demokracja
en
Israel, Occupied Palestinian Territories, human rights, democracy
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem tekstu jest analiza przemian w sferze obrony praw człowieka w Izraelu i na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych. Rozdział rozpoczyna się od zarysowania zjawiska, jakie niektórzy komentatorzy określają mianem „putinizacji" Izraela. Następnie omawia się dławienie pokojowego oporu wobec okupacji ziem palestyńskich. Kolejny podrozdział skupia się na kryminalizacji działań obrońców praw człowieka. Ostatnia część dotyczy traktowania niektórych Izraelczyków jako wrogów swego narodu. W podsumowaniu zwraca się uwagę na negatywne czynniki, które osłabiają demokrację w Izraelu.
Język
en
Treść
The aim of this paper is to analyze the metamorphosis in the sphere of human rights in the State of Israel and in the Occupied Palestinian Territories. The first section outlined the so-called „Putinisation" of Israel. Then, the author describes suppressing the non-violent resistance to the occupation of the Palestinian territories and the criminalization of the human rights defenders' activity. The last section is devoted to labelling some Israelis as „traitors" of the Jewish State. In conclusion, author draws attention to the negative factors which weaken the democracy in Israel and make it more fragile.
Inne
System-identifier
UO6ca88b07519a46ec82292f01ecb1b046