Bezpośrednie wytwarzanie energii elektrycznej z oleju napędowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczo-Techniczny (Uniwersytet Opolski)
Książka
Tytuł książki
Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i energii odnawialnej
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-65598-16-5
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o.
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Bezpośrednie wytwarzanie energii elektrycznej z oleju napędowego
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
7-20
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.8
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
ogniwa paliwowe, olej napędowy, paliwo, odnawialne źródła energii, inżynieria środowiska
en
fuel cells, diesel fuel, fuel, renewable energy sources, environmental engineering
Streszczenia
Język
pl
Treść
Ze względu na stale wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną poszukiwane są coraz to nowsze rozwiązania, pozwalające na sprostanie temu wyzwaniu. W ostatnich latach oprócz tradycyjnych metod wytwarzania energii coraz dynamiczniej rozwija się energetyka niekonwencjonalna. Przykładem takiego rozwiązania jest stosowanie ogniw paliwowych, głównie ze względu na ich wysoką sprawność. Ogniwa te przetwarzają energię chemiczną bezpośrednio na energię elektryczną, z pominięciem procesu spalania paliwa. Najczęściej zasilane są wodorem, jednak problemy z jego przechowywaniem wymuszają poszukiwanie innych paliw. Ponadto ogniwa paliwowe mogą stanowić dodatkowe/zapasowe źródło energii elektrycznej w systemach wykorzystujących np. silniki spalinowe. Istotnym zagadnieniem staje się, więc wykorzystanie paliwa dla głównego źródła zasilania. Praca przedstawia badania nad elektroutlenianiem oleju napędowego na elektrodzie platynowej w wodnym roztworze H2SO4. Uzyskana gęstość prądu wyniosła 20 mA/cm2. Wykazano więc, że istnieje możliwość bezpośredniego zasilania ogniw paliwowych olejem napędowym.
Język
en
Treść
In recent decades the demand of energy has increased significantly. Providing more and more energy is an essential task of today's energetic industry. In the last few years, addition to traditional methods of energy production, alternative energy sources have been fast developing. One of these sources is fuel cell, mainly due to their high efficiency. Fuel cells perform direct conversion of chemical fuel into electrical energy, without combustion. Generally fuel cells are powered by hydrogen. However, problems with the storage of hydrogen are the reason for the search of new fuels for fuel cells. Moreover, fuel cells can provide an additional/spare source of energy in energy systems using combustion engines. So, is important to using main fuel to powering fuel cell. The paper presents measurements of electrooxidation of diesel fuel emulsion prepared on the basis of a nonionic surfactant on a smooth platinum electrode in an aqueous solution of H2SO4. The resulting current density reached the level of 20 mA/cm2. So, the possibility of using diesel fuel as fuel for fuel cells has been proved.
Inne
System-identifier
UO0cd5a545eb9c4aceb6137119cc5c782c