Egzogeniczne uwarunkowania inwestycji w rolnictwie polskim
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Książka
Tytuł książki
Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w UE: IX Kongres Ekonomistów Polskich
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-88700-79-8
Wydawca
POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Egzogeniczne uwarunkowania inwestycji w rolnictwie polskim
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
54-68
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,9
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych"
Początek konferencji
2013-11-28
Koniec konferencji
2013-11-29
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
29817