Epidemiology and Risk Factors for Suicide Among Adult Patients with Epilepsy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Książka
Tytuł książki
Epileptology - The Modern State of Science
Data publikacji
2016
ISBN
978-953-51-2699-7
Wydawca
InTech
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Epidemiology and Risk Factors for Suicide Among Adult Patients with Epilepsy
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
131-144
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,2
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
-i4-FN-aa1ca9ae-5dc2-41be-93fd-16e3c63e26a5
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych