Machine Learning on the Video Basis of Slow Pursuit Eye Movements Can Predict Symptom Development in Parkinson's Patients
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Książka
Tytuł książki
Intelligent Information and Database Systems
Data publikacji
2015
ISBN
978-3-319-15704-7
Wydawca
Springer International Publishing
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Machine Learning on the Video Basis of Slow Pursuit Eye Movements Can Predict Symptom Development in Parkinson's Patients
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
268-276
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
7th Asian Conference, ACIIDS 2015
Początek konferencji
2015-03-23
Koniec konferencji
2015-03-25
Lokalizacja konferencji
Bali
Kraj konferencji
ID
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
false
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
-i4-FN-0e0fe7ce-9a07-492c-988b-d56a97575c8a
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych