Charakterystyka lotnych popiołów pochodzących za spalania węgla brunatnego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Nauki Techniczne i Inżynieryjne
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-65362-37-7
Wydawca
Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Charakterystyka lotnych popiołów pochodzących za spalania węgla brunatnego
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
34-39
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
polskie surowce, charakteryzacja popiołów, gaz łupkowy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój
Nazwa konferencji
II Ogólnokrajowa Konferencja "Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój"
Początek konferencji
2015-11-23
Koniec konferencji
2015-11-27
Lokalizacja konferencji
Poznań,Wrocław,Lublin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu charakterystykę lotnych popiołów powstałych na skutek dekompozycji termicznej węgla brunatnego. Próbki zostały pozyskane od elektrowni Bełchatów. Wykonane badania pozwoliły na określenie składu chemicznego próbek oraz jego charakteryzację. Obecnie dąży się do jak najefektywniejszego wykorzystania odpadów przemysłowych w różnych gałęziach przemysłu. Z punktu widzenia aplikacyjności popioły często stosowane są jako surowce odpadowe mające zastosowanie jako dodatki cementów, asfaltów oraz tworzyw ceramicznych. Służą do wypełniania pustych przestrzeni po wyrobiskach kopalnianych. Nowym zastosowaniem popiołów jest obecnie możliwość wykorzystania ich jako dodatków do proszków ceramicznych w produkcji proppantów służących do wydobywania gazu z łupków.
Inne
System-identifier
WUTf89c0c5d92a74067a0dc1b1e03a29efd