Wczesne stadia rekrystalizacji polikrystalicznego Ni po procesie wyciskania hydrostatycznego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Postępy w naukach technicznych i informatycznych oraz współczesne metody nauczania
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-65598-21-9
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Tygiel
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Wczesne stadia rekrystalizacji polikrystalicznego Ni po procesie wyciskania hydrostatycznego
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
95-105
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
pl
polikrystaliczny nikiel, wyciskanie hydrostatyczne, rekrystalizacja
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem pracy była rejestracja oraz analiza procesu rekrystalizacji zachodzącego w polikrystalicznym niklu po odkształceniu plastycznym i wyżarzaniu. W opracowaniu przybliżono zagadnienie rekrystalizacji oraz opisano metodę wyciskania hydrostatycznego (HE). Przeprowadzono obserwacje mikrostruktury materiału w transmisyjnym mikroskopie elektronowym (TEM), analizę jakościową i ilościową struktury oraz badanie tekstury lokalnej metodą dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD). Na podstawie wyników badań stwierdzono występowanie zjawiska rekrystalizacji w materiale wyżarzanym w temperaturze 640 ˚C przez 60 s. Potwierdzają to zdjęcia mikrostruktury, parametry stereologiczne odzier-ciedlające ewolucję struktury i wzrost wielkości ziarna, a także wyniki uzyskane z EBSD.
Inne
System-identifier
WUTa5ac8ec0238d4a0da3c302dd5013c7c8