Wyrównywanie szans w zatrudnieniu. Przykład osób młodych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Nauk Społecznych (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
ISSN
2081-2345
EISSN
Wydawca
Wdział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
355-364
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
osoby młode
rynek pracy
instrumenty polityki rynku pracy wobec młodych
en
young people
labour market
labour market policy instruments to young people
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule zaprezentowano sytuację osób młodych na polskim rynku pracy w latach 2010-2014 oraz działania wspomagające wejście tej grupy społecznej w jego struktury. Zwrócono uwagę na gorszą sytuację tych osób oraz na staże i szkolenia jako istotne formy wsparcia osób młodych, przy jednoczesnej konieczności właściwego profilowania młodych bezrobotnych
Język
en
Treść
The article presents the situation of young people on the Polish labour market in the years 2010-2014 and the actions which support the entering of this social group into structures of this market. The attention has also been paid to a worse situation of those people as well as to the internship and trainings as important forms of support for young people with the necessity of a proper specializing of the young and unemployed.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
809662