1,3-Bis(phenylamino)squaraine - Photophysical and photochemical properties
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
DYES AND PIGMENTS
ISSN
0143-7208
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
-
Strony od-do
179-186
Numer tomu
127
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
squarylium dyes
synthesis
physicochemical properties
spectroscopic studies
quenching of fluorescence
radiative and non-radiative deactivation
pl
barwniki squaryliowe
synteza
własciwości fizykochemiczne
badania spetroskopowe
wygaszanie fluorescencji
dezaktywacja promienista i bezpromienista
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000025088
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych