Modyfikacja endogennego stężenia tlenku azotu w regulacji spoczynku nasion.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolnictwa i Biologii (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby - badania środowiskowe i laboratoryjne.
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-62069-92-9
Wydawca
Agencja Wydawnicza EkoPress
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Modyfikacja endogennego stężenia tlenku azotu w regulacji spoczynku nasion.
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
61-72
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Inne
System-identifier
PX-58d7cdc0d5ded3acc6d7ce1d