Comparison of the ability of fifteen onion (Allium cepa L.) cultivars to accumulate nitrates
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Acta Agrobotanica
ISSN
0065-0951
EISSN
2300-357X
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1
Strony od-do
27-32
Numer tomu
67
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
en
Allium cepa L., cultivars, bulbs, nitrate content, dry matter
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem dwuletnich badań była próba scharak-teryzowania poszczególnych genotypów Allium cepa L. pod względem zdolności do akumulacji azotanów (V) w cebulach oraz poszukiwanie związku pomiędzy zawartością NO3- i suchej masy. Obiektem badań było 15 odmian cebuli jadalnej, w większości należącychdo genotypów dnia długiego o zróżnicowanym okresie wegetacji, różniących się zabarwieniem łuski i wielko-ścią cebul. Nasiona pochodziły z polskich firm nasien-niczych Spójnia Nochowo, Polan, PlantiCo Gołębiew i Zielonki. Uprawę prowadzono z rozsady na polu do-świadczalnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Po zbiorze (połowa sierpnia) i 3-tygodniowym dosu-szaniu cebul, oznaczono w nich zawartość azotanów (V) i suchej masy.Cebule odmian ‘Efekt’, ‘Labrador’ i ‘Wenta’ (o czerwonej łusce) charakteryzowały się najmniej-szą zdolnością do akumulacji azotanów (V). Najwię-cej azotanów oznaczono w cebulach odmiany ‘Tak-star F1’ (odmiana bardzo wczesna), następnie ‘Bila’ i ‘Tęcza’. Stwierdzono niewysoką, aczkolwiek istotnąujemną korelację pomiędzy zawartością azotanów (V) i suchej masy w cebulach. Największą zawartość su-chej masy wykazano w cebulach o białej łusce ‘Ali-baba’, a najmniejszą – w cebulach o brązowej łusce ‘Labrador’.
Język
en
Treść
The aim of a two-year study was to characterise selected Allium cepa L. genotypes with regard to their ability to accumulate nitrates in bulbs as well as to search for a possible relation between NO3- concentration and dry matter content. Fifteen cultivars of edible onion, mostly of long-day genotype with different growing periods, bulb size and skin colour, were taken for the experiment. Seeds of particular cultivars were obtained from the following seed companies: Spójnia Nochowo (‘Labrador’, ‘Takstar F1’,‘Tęcza’, ‘Warna’, ‘Zorza’), Polan (‘Polanowska’, ‘Topolska’), PlantiCo Gołębiew (‘Alibaba’, ‘Efekt’, ‘Kristine’, ‘Niagara F1’),and PlantiCo Zielonki (‘Bila’, ‘Irka’, ‘Wenta’, ‘Zeta’). Plants produced from seedlings were grown in the experimental field of the University of Agriculture in Kraków. After crop harvesting and additional drying, nitrate and dry matter content in bulbs of all cultivars were measured. The following cultivars: ‘Efekt’, ‘Labrador’ and red-skinned ‘Wenta’, were characterized by the lowest ability to accumulate NO3- in bulbs. The highest nitrate content was noted in bulbs of ‘Takstar F1’ (a very early-season cultivar), followed by ‘Bila’ and ‘Tęcza’. A weak, yet statistically significant negative correlation between nitrate and dry matter content was observed. The highest dry matter content was determined in bulbs of white-skinned ‘Alibaba’, while the lowest – in brown-skinned ‘Labrador’.
Inne
System-identifier
UReeb11c99b41746b592ab01062ca78c52
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych