Rozwój pąków zimujących, kwitnienie i owocowanie Hacquetia epipactis w warunkach in situ i ex situ
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne
ISSN
1895-4421
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
20
Strony od-do
171-183
Numer tomu
3
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
kwiatostan, rozmnażanie generatywne, żywotność pyłku
en
inflorescence, generative reproduction, pollen viability
Streszczenia
Język
pl
Treść
Hacquetia epipactis wytwarzała mieszane pąki zimujące zawierające średnio 3,2 pąki kwiatostanowe i najczęściej jeden pąk wegetatywny zlokalizowany w części obwodowej. Wzrost pąków zimujących następował do listopada, a następnie wchodziły one w okres spoczynku zimowego. Żywotność pyłku wynosiła 95,6%. Efektywność wiązania nasion w warunkach ex situ była obniżona i wynosiła 64,9%. W warunkach in situ efektywność wiązania nasion wynosiła 75,6%. Nie wydaje się, żeby mała wydajność uzyskania potomstwa generatywnego była spowodowana zaburzeniami w przebiegu procesów generatywnych. Zwiększenie efektywności rozmnażania generatywnego na użytek ogrodnictwa lub w celu ochrony czynnej gatunku, powinno polegać na optymalizacji warunków kiełkowania materiału siewnego z wykorzystaniem dostępnych technik ogrodniczych.
Język
en
Treść
Hacquetia epipactis developed the mixed overwintering buds containing in average 3.2 inflorescence buds and usually one vegetative bud located in the peripheral region. The growth of the overwintering buds occurred until November when the period of winter dormancy begins. Pollen viability was 95.6%. The efficiency of seed setting in situ was 75.6%. The efficiency of seed setting in ex situ conditions was decreased and amounted to 64.9%. There is no objectives to assume that the low number of generative offspring was caused by disturbances in the generative processes. Increasing the efficiency of generative reproduction for horticulture purposes or species protection activities should be based on optimizing the conditions for seed germination using the available horticultural techniques.
Inne
System-identifier
URe57b5d113fcf441fb61a38249d449ab0