Ocena stanu fizjologicznego aparatu fotosyntetycznego trzech gatunków różaneczników (Rhododendron sp.) w okresie spoczynku
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne
ISSN
1895-4421
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
22
Strony od-do
171-177
Numer tomu
3
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
Rhododendron sp., fluorescencja chlorofilu a, rośliny zawsze zielone
en
Rhododendron sp, fluorescence of chlorophyll a, evergreen plants
Streszczenia
Język
pl
Treść
Liście roślin zimozielonych narażone są na niekorzystne warunki środowiska w okresie zimy. Czynniki takie jak niska temperatura oraz jej wahania dobowe, wysuszające wiatry i pokrywa śnieżna uniemożliwiają pobieranie wody z zamarzniętej gleby oraz wywołują zjawisko suszy fizjologicznej. Uszkodzenia wywołane tymi czynnikami występują przede wszystkim w błonach biologicznych, a ich konswkwencją są zaburzenia procesów fizjologicznych w komórce. Fluorescencja chlorofilu a jest wykorzystywana jako bardzo precyzyjne narzędzie do określania reakcji aparatu fotosyntetycznego na warunki stresowe. W doświadczeniu wykonano pomiar fluorescencji chlorofilu a oraz analizę zawartości barwników asymilacyjnych w liściach trzech wschodnioazjatyckich gatunków różaneczników (Rhododendron sp.). Analizy wykonywano co 2 tygodnie, od października (2012) do marca (2013). Najlepiej niekorzystne warunki mrozowe znosił gatunek R. yakushimanum „Koichiro Wada” (RKW). Liście R. purdomii i R. brachycarpum charakteryzowały się niższym parametrem Fv/Fm niż RKW. Pomiar fluorescencji chlorofilu a w ocenie tolerancji tych roślin na mróz można uznać za w pełni przydatny.
Język
en
Treść
Evergreen leaves are exposed to adverse environmental conditions during the winter. Factors such as: low temperature and its diurnal changes, drying winds and snow cover hinder the water uptake causing the phenomenon of physiological drought. The damage caused by these factors are mainly observed on biological membranes. As a consequence, physiological processes in the cell are changed. Chlorophyll a fluorescence is used as a very precise tool for determining the response of photosynthetic apparatus to stress conditions. Chlorophyll a fluorescence and content of assimilation pigment in the leaves were measured during the experiment. Three East-Asian species of Rhododendron were analyzed during the research. Plant samples were collected every 2 weeks, from October (2012) to March (2013). The best tolerance to frost showed. R. yakushimanum „Koichiro Wada”. The values of Fv/Fm parameter showed by R. purdomii and R. brachycarpum were lower than for R. yakushimanum „Koichiro Wada”.
Inne
System-identifier
URc6a55bfd60fb4405a38298fdd43b97dc