Mycorrhizal inoculation of apple in replant soils- enhanced tree growth and mineral nutrient status
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus Horticulture
ISSN
1644-0692
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
17-37
Numer tomu
14
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
mikoryza, choroba replantacyjna, makro-, mikroelementy, antyoksydanty
en
mycorrhiza, replant disease, macro- and microelements, antioxidants
Streszczenia
Język
pl
Treść
W latach 2009–2012 oceniano wpływ różnych bionawozów (granulowane i płynne inokula mikoryzowe, ekstrakty z glonów morskich i gleb organicznych) na wzrost jabłoni ‘Topaz’/M.26 rosnących w sadzie z występującą chorobą replantacyjną. Podczas konwersji sadu z produkcji konwencjonalnej na ekologiczną oceniano wigor drzew, plon oraz jego jakość, ze szczególnym uwzględnieniem wartości biologicznej owoców (zawartości polifenoli, potencjał antyoksydacyjny). Określono także wpływ preparatów na parametry opisujące mikoryzę drzew (frekwencja mikoryzowa, obfitość arbuskuli) oraz skład mineralny liści i owoców. Najsilnieszym wzrostem odznaczały się drzewa inokulowane przed posadzeniem szczepionkami mikoryzowymi w postaci płynnej: MicoPlant M oraz MicoPlant S. Jabłonie traktowane preparatem MicoPlant S dały największy plon (12,12 kg/drzewo), były też najbardziej produktywne (>1 kg cm2), a owoce posiadały największą średnią masę. Ocena kolonizacji mikoryzowej systemu korzeniowego wykazała większą efektywność szczepionek w formie płynnej w porównaniu z granulowanymi. Badane bionawozy zwiększyły zawartość P, K i Cu w blaszkach liściowych. Ekstrakty z gleb organicznych (HumiPlant) zmniejszył koncentrację P i K w jabłkach, podczas gdy ekstrakt z glonów morskich (AlgaminoPlant) zwiększyłpoziom Ca. W owocach tych kombinacji odnotowano najmniejszą proporcję K:Ca. Zastosowane bionawozy istotnie wpłynęły na zawartość polifenoli w jabłkach, a także ich potencjał antyoksydacyjny.
Język
en
Treść
The field experiment (2009–2012) was conduc ted to assess the influence of dif- ferent biofertilizers (AMF liquid/granular inocula, humic and seaweed extracts) on the growth and yielding of ‘Topaz’/M.26 apple planted on SARD soils in Poland. During conversion to organic orchard tr ees’ growth, fruit yield, their quality indices as well as nu- tritional status of leaf and fruit was ascertained. Fruit polyphenol content and their free radical scavenging activity were assessed. Mo reover, the mycorrhizal root parameters (mycorrhizal and arbuscules fre quency) were also presented. The most vigorous trees were inoculated with liquid inocula MicoPlant M and MicoPlant S. The plants treated with MicoPlant S gave the highest total yiel d (12.12 kg/tree) and revealed the best pro- ductivity (> 1 kg cm -2 ) as well as the average fruit weight. The liquid suspended inocula were more effective than granular one in terms of mycorrhizal root colonisation. Investi- gated biofertilizers increased P, K and Cu content of leaf. Organic soil extract (Humi- Plant) decreased P and K content of fruit, while seaweed extracts (AlgaminoPlant) in- creased Ca amount of fruit. Thes e treatments had the lowest K:Ca ratio. Used biofertiliz- ers influenced apples polyphenol content as well as their antioxidant status.
Inne
System-identifier
URbb41a0a93cc04741b8bf83183e9ce33e