Ocena wzrostu i plonowania polskich odmian papryki słodkiej (Capsicum annum L.) w uprawie polowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne
ISSN
1895-4421
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
20
Strony od-do
341-356
Numer tomu
1
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.75
Słowa kluczowe
pl
pokrój roślin, produktywność, masa owocu
en
plant habit, productivity, fruit mass
Streszczenia
Język
pl
Treść
Dwuletnie badania (2009 i 2011), przeprowadzono w Warzywniczej Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w Mydlnikach (północno-zachodni rejon Krakowa). Jedenaście polskich odmian papryki słodkiej, uprawiano w warunkach polowych: Barbórka, Calipso, Caryca F1, Etiuda, Gloria, Iga, Lena, Mercedes, Mira, Oliwia, Ożarowska. Analizowano wzrost i rozwój oraz wielkość i jakość plonu, w celu określenia przydatności odmian do uprawy w polu. Wszystkie odmiany papryki istotnie różniły się między sobą pod względem cech biometrycznych. Rośliny wykazały się większą zmiennością wysokości, aniżeli zróżnicowaniem średnicy. Przeprowadzone badania wykazały również istotne różnice w wielkości plonu ogólnego i handlowego, masy owoców oraz ich liczby. Stwierdzono, iż polskie odmiany cechowały się bardzo dużą plennością oraz wysoką jakością owoców. Ocena wzrostu i plonowania polskich odmian papryki słodkiej (Capsicum annum L.) w uprawie polowej - ResearchGate. Available from: http://www.researchgate.net/publication/264205244_Ocena_wzrostu_i_plonowania_polskich_odmian_papryki_sodkiej_(Capsicum_annum_L.)_w_uprawie_polowej [accessed Aug 9, 2015].
Język
en
Treść
A two-year research (2009 and 2011), was conducted in the Vegetable Research Station of University of Agriculture in Krakow in Mydlniki (the north-western region of Krakow). Eleven Polish varieties of sweet peppers were cultivated in open field: Barbórka, Calipso, Caryca F1, Etiuda, Gloria, Iga, Lena, Mercedes, Mira, Oliwia, Ożarowska. Growth, development and yield quantity and quality were analyzed in order to determine the suitability for cultivation in the open field. All cultivars of bell pepper differed significantly in terms of biometric features. Plants have shown greater variability in height than diameter. The present study has also presented important differences in the total and commercial yield, the fruit mass as well the number of fruits. It was found that the Polish cultivars were characterized by a very high yield and quality of the fruits.
Inne
System-identifier
URa82986cdcdc04fda8d00b602a0c0e2e1