Influence of urban transport on heavy metals accumulation in the leaves of lime trees in Cracow
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
4193-4197
Numer tomu
4
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
Tilia tomentosa, drzewa rosnące wzdłuż drogi, pył drogowy
en
roadside trees, street dust, Tilia tomentosa
Streszczenia
Język
pl
Treść
Zanieczyszczenia związane z natężeniem ruchu drogowego w miastach stają się coraz większym problemem. Liście drzew mogą z powodzeniem oczyszczać środowisko z zanieczyszczeń. Celem badań było określenie poziomu akumulacji metali ciężkich w liściach i na liściach lip. Dodatkowo próbowano znaleźć korelację pomiędzy zawartością metali w liściach i w glebie. Materiał roślinny pobierano z lip srebrzystych (Tiliatomentosa) rosnących w wzdłuż drogi o dużym natężeniu ruchu, w Krakowie. Zawartość metali ciężkich oznaczono w materiale roślinnym oraz w glebie pobieranej w zasięgu koron badanych drzew. Badania wykazały, że pył drogowy może wpływać na pobieranie metali ciężkich przez rośliny.
Język
en
Treść
Traffic related pollution became an increasing problem in cities. Leaves of trees can be effective cleaners of the polluted areas. The aim of the study was to investigate the concentration of heavy metals accumulated inside the leaves and on the leaf blades of lime trees. We also wanted to find the correlation between concentration of heavy metals inside the leaves and in the soil. It is thought that heavy metals which are not correlated with soil concentration might be uptake from the street dust. Plant material was collected from Tilia tomentosa trees growing along road with heavy traffic in Cracow. Concentration of heavy metals were assessed in the plant material and soil samples collected from the area of the crowns. Presented study showed that street dust arising can affect the plant uptake of the heavy metals.
Inne
System-identifier
UR71dd4394d3314221851fffe83c1bbd69