Wybrane parametry biochemiczne owoców odmian maliny i jeżyny uprawianych w warunkach Polski Południowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne
ISSN
1895-4421
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
20
Strony od-do
423-430
Numer tomu
3
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
Rubus, liczba pędów, liczba liści, wysokość, zawartość chlorofilu
en
Rubus, number of cane, number of leaflets, height, chlorophyll content
Streszczenia
Język
pl
Treść
Badania prowadzono w Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa Brzezna sp. z o.o. w latach 2011 i 2012. W doświadczeniu porównywano cechy biometryczne malin owocujących na pędach dwuletnich i jednorocznych oraz jeżyn celem określenia wydajności wegetatywnych części rośliny do celów farmaceutycznych. Odmiany malin owocujących na pędach dwuletnich i jednorocznych oraz odmiany jeżyn w drugim roku po posadzeniu odznaczają się lepszą wydajnością wegetatywnych części roślin. Odmiana owocująca na jednorocznych pędach ‘Polka’ tworzyła najwięcej pędów, ‘Polesie’ charakteryzowała się najwyższą zawartością chlorofilu w liściach, a ‘Poranna Rosa’ wytwarzała największą liczbę liści na pęd. Odmiana owocująca na dwuletnich pędach ‘Willamette’ wytwarzała najwięcej pędów, ‘Bristol’ natomiast najdłuższe pędy o największej liczbie liści na pęd, a największą zawartością chlorofilu w liściach odznaczały się ‘Laszka’ i ‘Sokolica’.
Język
en
Treść
The study was performed in the Fruit Experimental Station Brzezna Ltd. in 2011 and 2012. In the experiment, biometric characteristics of autumn and summer raspberries and blackberries were compared to determine the efficiency of vegetative parts of plants for pharmaceutical purposes. The summer and autumn raspberry and blackberry cultivars in the second year after planting were characterized by better yield performance of vegetative parts. The ‘Polka’ cultivar generated the largest number of canes, the ‘Polesie’ was characterized by the highest content of chlorophyll in leaves, and the ‘Poranna Rosa’ produced the highest number of leaves per cane. The ‘Willamette’ floricane cultivar produced the largest number of canes whereas the‘Bristol’ – the longest shoots with the highest number of leaves per cane. The maximum content of chlorophyll in the leaves was determined in the ‘Laszka’ and ‘Sokolica’ cultivars.
Inne
System-identifier
UR59b2d2db591242a2bfd620fbc299d14d