Wstępna ocena wpływu doglebowej aplikacji związków jodu i selenu na plonowanie i skład mineralny sałaty
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne
ISSN
1895-4421
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
20
Strony od-do
579-589
Numer tomu
1
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
pl
biofortyfikacji, sałata, jod, selen, żywienie mineralne roślin
en
biofortification, lettuce, iodine, selenium, mineral nutrition of plants
Streszczenia
Język
pl
Treść
Kilka miliardów ludzi na całym świecie stosuje dietę o niewystarczającej zawartości Se i I. Deficyt tych pierwiastków jest przyczyną wielu schorzeń oraz zaburzeń zdrowotnych dotykających nie tylko ludzi ale i zwierzęta. Obydwa mikroelementy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania hormonów tarczycy. Biofortyfikacja (wzbogacenie) roślin w te pierwiastki może być doskonałym sposobem introdukcji dodatkowej puli Se i I do organizmu konsumentów. Celem badań było określenie wpływu doglebowego nawożenia KIO3, Na2SeO4 i Na2SO3 na plonowanie, efektywność biofortyfikacji w Se i I oraz skład mineralny sałaty.Obiektami badańbyło doglebowe nawożenie Se i I: 1./ Kontrola, 2./ KIO3, 3./ Na2SeO4, 4./Na2SeO3, 5./ KIO3 +Na2 SeO4, 6./ KIO3+Na2SeO3. Zastosowano 5 kg I·ha-1 i 1 kg Se·ha-1 (aplikując przedsiewnie i pogłównie po 2,5 kg I·ha-1+0,5 kg Se·ha-1). Po zastosowaniu Na2SeO4 oraz KIO3 +Na2SeO4 stwierdzono stosunkowodużą zawartość selenu w sałacie przekraczającą próg tolerancji gdyż w tych obiektach odnotowano 50% obniżenie wielkości plonu. Zaobserwowano przy tym symptomy toksycznego działania selenu (SeO42-) na rośliny. Nie miało to związku ze stanem odżywienia tych roślin w składniki mineralne. Nie stwierdzono efektu biofortyfikacji sałaty w selen w wyniku nawożenia Na2SeO3,(w tym łącznie z KIO3). Zastosowanie KIO3 łącznie z Na2SeO4 oraz Na2SeO3 nie obniżyło efektywności wzbogacenia sałatyw jod w porównaniu do nawożenia samym jodanem potasu. Stwierdzono odmienne relacje ilościowe w oddziaływaniu stosowanych związków Se i I na każdy z oznaczanych makro- i mikroskładników. Na tle innych kombinacjiwyróżniały się rośliny nawożone Na2SeO3 , w których odnotowano najwyższą zawartość P i Cu oraz najniższą zawartość K, Ca, Mg, S, B i Mn.
Język
en
Treść
Few billion people in the world consume food containing insufficient level of Se and I. Deficiency of these elements is a cause of numerous diseases affecting human but also animal organisms. Both iodine and selenium are crucial for a proper functioning of thyroid hormones. Biofortification (enrichment) of plants with these elements can become an effective method of introducing additional levels of Se and I into consumer’sorganism. The aim of the study was to evaluate the influence of soil fertilization with KIO3, Na2SeO4 and Na2SO3 on yield, efficiency of I and Se biofortificationas well as mineral composition of lettuce plants. The studyincluded the following combinations of I and Se application: 1./ control, 2./KIO3 , 3./ Na2SeO4, 4./ Na2SeO3, 5./ KIO3+Na2SeO4, 6./ KIO3+ Na2SeO3. Iodine and selenium were applied pre-sowing and as a top dressing in a total dose of: 5 kg I·ha-1 and 1 kg Se·ha-1 (presowing and topdressing as 2.5 kg I·ha-1+0.5 kg Se·ha-1) respectively. In combinations with soil fertilization with Na2SeO4 and KIO3+Na2SeO4 a relatively high selenium content above the tolerance level was noted in lettuce plants what was mainly characterized by a 50% yield decrease – additionally, symptoms of toxic influence of selenium (SeO42-) were observed but with no relation to mineral nutrition of cultivated plants. No effect of selenium biofortification of lettuce plants was obtained after soil fertilization with Na2SeO3 (also in the combination with simultaneous introduction of KIO3). Application of KIO3 together withNa2SeO4 or Na2SeO3 did not decrease the level of iodine biofortification oflettuce when compared to treatment with potassium iodate alone.
Inne
System-identifier
UR4aecc85aaa9c4fdcb80b60590c01b7e0