Mchy w zrównoważonym projektowaniu ogrodów - ocena przydatności wybranych gatunków rodzimych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne
ISSN
1895-4421
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
20
Strony od-do
263-277
Numer tomu
2
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.7
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
Atrichum undulatum, Brachythecium rutabulum, Dicranella heteromalla, Dicranum polysetum, Funaria hygrometrica, Leucobryum glaucum
en
Atrichum undulatum, Brachythecium rutabulum, Dicranella heteromalla, Dicranum polysetum, Funaria hygrometrica, Leucobryum glaucum
Streszczenia
Język
pl
Treść
Chociaż mchy są ważnym składnikiem wielu naturalnych ekosystemów, zróżnicowanych pod względem siedliskowym, to w polskich ogrodach wciąż postrzegane są wyłącznie negatywnie jako chwasty trawników. Podjęto próbę uprawy sześciu, wybranych w trakcie obserwacji terenowych,rodzimych gatunków mchów. Zapewnienie optymalnych warunków do ich rozwoju ex situ nie było zadaniem łatwym. Większą przydatność do ogrodnictwa stwierdzono w przypadku kosmopolitycznych gatunków synantropijnych, niż gatunków o ścisłej przynależności fitosocjologicznej. Większą dynamiką przyrostu charakteryzował się gatunek plagiotropowy niż mchy otrotropowe. Mchy jako rośliny siedlisk oligo- i mezotroficznych nie wymagają nawożenia w trakcie uprawy.
Język
en
Treść
Although mosses are important component of numerous natural ecosystems diversified in terms of habitat, in Polish gardens are still recognized negatively as lawn weeds. The trial to cultivate of six, selected during field observations, native species of mosses was undertaken. Providing them with optimal conditions for the development ex situ was not an easy task. The cosmopolitan synanthropic species were found to be more useful for gardening than species of more strict phytosociological affiliation. Plagiotropic moss was characterized by greater growth rate than species of orthotropic morphology. Mosses, as plants of oligo- and mesotrophic habitats,do not require fertilizers during the growing season.
Inne
System-identifier
UR4423be73922d4be1b7587a9ef66ec53d