Od komórki do rośliny - rola badań cytologiczno-anatomicznych w produkcji ogrodniczej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne
ISSN
1895-4421
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
20
Strony od-do
163-176
Numer tomu
1
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.65
Słowa kluczowe
pl
budowa anatomiczna, mikrorozmnażanie, procesy generatywne, protoplast, ściana komórkowa, wirusy
en
anatomical structure, cell wall, generative processes, micropropagation, protoplast, viruses
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedstawiono badania prowadzone w Katedrze Botaniki i Fizjologii Roślin Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dotyczące roślin ważnych pod względem użytkowym lub z uwagi na konieczność zachowania bioróżnorodności. Doświadczenia prowadzone są na różnych poziomach organizacyjnych rośliny – od komórkowego, przez tkankowy, po organowy. Na każdym z tych etapów próbuje się opracować wydajne metody namnażania, zwłaszcza wykorzystując, alternatywną do klasycznej, metodę mikrorozmnażania. W metodzie tej wykorzystuje się już jednokomórkowe eksplantaty (protoplasty) próbując wyjaśnić np. zaburzenia na etapie podziałów komórkowych, czy organogenezy. Porównuje się nie tylko skuteczność obu metod pod względem wydajności rozmnażania, ale również jakości materiału roślinnego np. budowy układu fotosyntetycznego liścia.
Język
en
Treść
The paper presents the studies carried out at the Department of Botany and Plant Physiology of University of Agriculture in Kraków on plant species important either at the term of utility or the need to preserve plant biodiversity. The researches are performed at various levels of plant organization – from cell, through tissue, and finally whole organs. The efficiency of propagation methods at each of these stages are elaborated, particularly using micropropagation techniques, as an alternative to traditional propagation. At the level of unicellular explants (protoplasts), the disturbance in cell division or process of organogenesis could be explained. The effectiveness of the elaborated protocols, expressed as reproduction yield is compared, as well as a quality of micropropagated plant material, i.e. the structure of leaf photosynthetic tissue. In vitro culture can be also applied to obtain virus-free material, and the pathogen elimination is verified on submicroscopic level (electron microscopy).
Inne
System-identifier
UR24f11e38b8a64039b80d3282a1f2cdc6