Porównanie budowy morfologicznej i anatomicznej liści u wybranych sukulentowatych gatunków z rodzaju Pelargonium
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne
ISSN
1895-4421
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
20
Strony od-do
185-195
Numer tomu
3
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
pelargonia, liść, epiderma, włoski
en
Pelargonium, leaf, epidermis, trichomes
Streszczenia
Język
pl
Treść
Badaniami objęto trzy gatunki należące do grupy sukulentowych pelargonii: Pelargonium otaviense, P. fruticosum oraz P. echinatum Album. Miały one charakter obserwacyjny i dotyczyły porównywania cech budowy morfologicznej i anatomicznej blaszki liściowej i włosków wybranych gatunków. Przedstawiono budowę włosków oraz funkcję, jakie pełnią w życiu rośliny. Pomimo wyraźnego zróżnicowania budowy stwierdzono, że obserwowane gatunki wykształciły włoski o podobnych funkcjach. Wynika to przede wszystkim z przystosowania do warunków siedliskowych terenu, na którym wspólnie występują.
Język
en
Treść
Comparative studies concerning morphology and anatomy of leaf blade ware carried out on three succulent geranium species: Pelargonium otaviense, P. fruticosum oraz P. echinatum Album. Taking into account an extraordinary diversity of epidermal hairs, the study largely based on detailed examination of the anatomy and morphology of trichomes, followed by the analysis presenting differences in their structure and the role they play in the plant life. In spite of clear differentiation in the structure, it should be noted that each investigated species formed hair of the similar type, and observed variation was the result of adaptation to conditions of habitat they commonly exist.
Inne
System-identifier
UR1b3f654cd81d4d1dacaf54c1067f679b