Double biofortirication with iodine and selenium of lettuce cultivated in field - preliminary analysis of the problem
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
XVII. International plant nutrition colloquium & boron satellite meeting: proceedings book
Data publikacji
2013
ISBN
978-605-4348-62-6
Wydawca
Sabanci University
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Double biofortirication with iodine and selenium of lettuce cultivated in field - preliminary analysis of the problem
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
956-957
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
XVII. International Plant Nutrition Colloquium
Nazwa konferencji
17 International Plant Nutrition Colloquium
Początek konferencji
2013-08-19
Koniec konferencji
2013-08-22
Lokalizacja konferencji
Instambuł
Kraj konferencji
TR
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
UR31d3f7c8298c40d5aa020c290ddf777e