Wpływ głęboszowania na zmiany właściwości fizyko-wodnych gleby płowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus
ISSN
1644-0765
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4
Strony od-do
35-43
Numer tomu
13
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
agromelioracje, głęboszowanie, zagęszczenie gleb, przepuszczalność gleb
en
agromelioration, deep tillage, soil compaction, soil permeability
Streszczenia
Język
pl
Treść
Badania wpływu głęboszowania na właściwości fizyko-wodne zbitych gleb uprawnych wykonano na gruntach ornych w miejscowości Wojnowice, położonej na terenie powiatu raciborskiego w województwie śląskim. Podczas prac terenowych wykonano i opisano po jednej odkrywce glebowej na polu głęboszowanym i niegłęboszowanym. Z każdego poziomu genetycznego obu profili glebowych pobrano próby gleby o strukturze nienaruszonej i naruszonej. Przy obu odkrywkach w warstwie ornej i podornej pomierzono przepuszczalność gleby. W laboratorium oznaczono skład granulometryczny, wilgotność, zawartość próchnicy i charakterystyczne gęstości gleby oraz wyliczono porowatość ogólną. Analiza wyników badań wykazała, że głębokie spulchnianie gleb płowych powoduje zmniejszenie ich gęstości objętościowej oraz zwiększenie infiltracji i porowatości ogólnej. Stwierdzono również poprawę stosunków powietrzno-wodnych w profilu głęboszowanym – zwiększyła się tam zawartość powietrza glebowego, a zmniejszyło uwilgotnienie. Badania wykazały, że nawet po 20 miesiącach od wykonania zabiegów agromelioracyjnych ich wpływ na wykorzystanie potencjalnych zdolności retencyjnych gleby jest zauważalny, co w konsekwencji może prowadzić do łagodzenia skutków zjawisk ekstremalnych –susz i powodzi.
Język
en
Treść
Research on the effect of deep tillage on physical and water properties of compacted arable soils were conducted on arable lands located in Wojnowice in the raciborski county of the Silesia province (Poland). Two pits were made during the field works (on the field with and without deep tillage), which were then described in detail. Soils of undisturbed and disturbed structure were sampled from individual soil horizons. Soil permeability tests were conducted by each of the two pits. Granulometric composition, moisture content, humus content and characteristic soil densities were assessed in a laboratory and total porosity was computed. Analysis of the research results allowed to state that the applied deep loosening of soil lessivés using a plough affected a decrease in bulk density and increase in total porosity and soil permeability. Also an improvement of air-water relationships occurred, the proportion of gaseous phase increased whereas the share of liquid phase diminished. Conducted research demonstrated that even 20 months after the application of agromelioration measures, a positive effect on the use of the soil retentive potential is noticeable, which may result in alleviating the outcomes of droughts or floods
Inne
System-identifier
UR9ac15af492cd4105b97b169794dcb018
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych