Dostosowanie profilu metadanych PIG-PIB do obowiązujących standardów z uwzględnieniem wielojęzyczności
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics]
ISSN
1731-5522
EISSN
2449-8963
Wydawca
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3 (60)
Strony od-do
61-70
Numer tomu
11
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
profil geologiczny, metadane, INSPIRE, wielojęzyczność metadanych
en
geological profile, metadata, INSPIRE, multilingual metadata
Streszczenia
Język
en
Treść
The spatial information infrastructure Act of 4 March 2010 imposes the obligation to create, update and share metadata by the administration bodies responsible for keeping public records that contain data sets indicated in the Act as well as by third parties responsible for the data sets of the infrastruc- ture. Metadata play a special role in the spatial information infrastructure, because they contain information on spatial data sets and services and thus allow to characterize unequivocally the spatial data resource. According to ISO 19115, metadata profile should be understood as a dedicated subset of metadata containing in each case mandatory metadata components that are necessary for correct identification of spatial data resources, being a part of the infrastructure. The scope of metadata can be determined by developing branch metadata profile or by indication as applicable of the existing INSPIRE profile, or by its extension by complementary elements that allow correct identification of spatial data resource. Under the obligations of the SDI Act, Polish Geological Institute has prepared a PGI metadata profile for geological data sets, in line with the national metadata profile of the geoinformation and the INSPIRE metadata profile . The structure and content of the geological profile has been changing over the years in parallel with the update of the national guidelines as well as INSPIRE Metadata Implemen- ting Rules. The paper presents the process of adapting metadata PGI profile to existing standards, with the multiplicity and the obligatory components specified in both the existing PGI metadata profile and the national profile and to the version 1.2 of the INSPIRE metadata profile. Extension of PGI metadata profile in case of multilingualism is also discussed.
Inne
System-identifier
UR755b8807ad6f4a078d9254674b271daa