Jakość i walory użytkowe wód odpływających ze zlewni planowanych zbiorników małej retencji planowanych na Podgórzu Ciężkowickim
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2014
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
136
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Miejsce wydania
Kraków
ISBN
978-83-64758-10-2
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
6.75
Autorstwo oznaczone
Streszczenia
Język
pl
Treść
W ostatnich latach w Polsce notuje się zwiększoną częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk hydrologicznych. Co kilka lat pojawiają się katastrofalne susze i wezbrania, a praktycznie co roku w różnych częściach kraju występują miejscowe podtopienia i powodzie wywołane krótkotrwałymi opadami nawalnymi. W tych warunkach rola zbiorników małej retencji sprowadza się do gromadzenia rezerw wody w celu wyrównywania przepływów dyspozycyjnych oraz ochrony przed lokalnymi powodziami w dolinach małych cieków. Niniejsze opracowanie monograficzne, dotyczące hydrochemicznych uwarunkowań lokalizacji planowanych zbiorników małej retencji, ma aspekt poznawczy i praktyczny. Zawiera wyniki 3-letnich badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody odpływającej z nieobjętych urzędowym monitoringiem czterech zlewni potoków położonych na Pogórzu Ciężkowickim. Ponadto w opracowaniu zamieszczono szczegółową charakterystykę naturalnych warunków środowiskowych oraz stan użytkowania i zagospodarowania badanych zlewni. Dysponując wartościami wskaźników jakości i charakterystyką fizjograficzną, podjęto próbę oceny presji poszczególnych czynników na cechy jakościowe wody.
Inne
System-identifier
URaa757921ec7741efb08932c0ade0b175