Influence of FTO c.479 A>G polymorphism on dressing out percentage values of New Zealand White and Belgian Giant Grey rabbits crossbreeds
PBN-AR
Instytucja
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
4th International Conference on Trends in Meat and Meat Products Manufacturing
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-930769-4-9
Wydawca
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Influence of FTO c.479 A>G polymorphism on dressing out percentage values of New Zealand White and Belgian Giant Grey rabbits crossbreeds
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
85-96
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.55
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
en
FTO, polymorphism, meat, rabbits
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
4th International Conference on Trends in Meat and Meat Products Manufacturing
Początek konferencji
2015-06-11
Koniec konferencji
2015-06-12
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
Fat mass and obesity associated (FTO) gene was originally identified in mice and plays a key role keeping organism energy balance.
Inne
System-identifier
UR95e8d077b5e84629bf5c69b0d04e784c