Comparison of loin and hind leg muscles texture of termond white rabbits
PBN-AR
Instytucja
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
4th International Conference on Trends in Meat and Meat Products Manufacturing
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-930769-4-9
Wydawca
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Comparison of loin and hind leg muscles texture of termond white rabbits
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
50-55
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
en
hind leg, loin, rabbit, shear force, tenderness, texture
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
4th International Conference on Trends in Meat and Meat Products Manufacturing
Początek konferencji
2015-06-11
Koniec konferencji
2015-06-12
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
The aim of the study was to comparison of loin and hind leg texture of termond rabbit breed (n=91).
Inne
System-identifier
UR1dd09b51700d46669360b879a3d9b8de