Ecological problems of post-harvest seed processing
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
ru
Czasopismo
Agricultural Engineering
ISSN
2083-1587
EISSN
2449-5999
Wydawca
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2 (154)
Strony od-do
89-98
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 4
Słowa kluczowe
pl
ziarno, pył, czyszczenie ziarna, strumień powietrza
en
seed, dust, seed purification, air stream
Streszczenia
Język
pl
Treść
Jednym z istotnych problemów pozbiorowego przetwarzania ziarna jest eliminacja z materiału ziarnowego domieszek lekkich w postaci pyłu, ponieważ nieszczelność układów pneumatycznych maszyn do czyszczenia ziarna sprzyja przedostaniu się pyłu na zewnątrz, co pogarsza stan ekologiczny otoczenia. W artykule zaprezentowano opracowaną maszynę wstępnego oczyszczania ziarna, która dzieli odpady powietrzne na frakcje domieszek ziarnowych i śmieciowych oraz oczyszcza powietrze krążące w zamkniętym układzie pneumatycznym od domieszek w postaci pyłu, które są trudne do osadzania w komorze osadowej. Przedstawiono modele regresji procesu funkcjonowania opracowanej maszyny. Ustalono parametry racjonalne okna wlotowego odpylacza (Δ=0,03 m, δż=0,012 m, Sż=0,16 м, βP=155º) oraz krawędzi ścianki działowej przedziałów osadzania lekkich frakcji (х=0,21...0,23 m i у=0,160...0,175 m). Opracowana maszyna wpływa na poprawę stanu ekologicznego środowiska w otoczeniu zespołów pozbiorowego przetwarzania ziarna.
Język
en
Treść
Elimination of light additives in the dust form from seed material is a significant problem of post-harvest seed processing since leakage of pneumatic machines systems for cleaning seeds enables dust to get outside which deteriorates the ecological condition of the surroundings. The article presents a developed machine for initial seeds cleaning, which divides air waste into fractions of seed and waste additives and purifies the air which circulates in the closed pneumatic system from silt additives, which deposit in the depositions chamber with difficulties. Models of regression of the functioning process of the developed machine were presented. Rational parameters of the inlet window of a dust collector (Δ = 0.03 m, δż = 0.012 m, Sż = 0.16 м, βP = 1550) and the edge of the partition wall of compartments of light fractions deposition (х = 0.21...0.23 m and у = 0.160...0.175 m) were determined. The developed machine improves the ecological condition of the environment concerning post-harvest seed processing systems
Inne
System-identifier
URfbd7f145b39f47c689e0121d8c488940
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych