Assessment of operation efficiency of the selected transport means in the farms of southern Poland
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Inżynieria Rolnicza
ISSN
1429-7264
EISSN
Wydawca
Komitet Techniki Rolniczej PAN ; Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4(148)
Strony od-do
83-93
Numer tomu
2
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
pl
transport, środek transportowy, ocena, efektywność, nakłady, wydajność
en
transport, transport means, assessment, efficiency, inputs, performance
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem pracy było określenie oceny efektywności środków transportowych na przykładzie wybranych gospodarstw Polski południowej. Efektywność pracy środków wyrażono poprzez wydajność przewozów oraz wysokość nakładów czasu pracy i robocizny. Zakresem badań objęto 9 gospodarstw rolniczych położonych w rejonie małopolskim. Na podstawie przeprowadzonej analizy struktury czasu pracy i nakładów robocizny a także wydajności pracy środków transportowych można jednoznacznie stwierdzić, że efektywność pracy wybranych środków przy przewozie analizowanych ładunków jest bardzo niska. Największe nakłady robocizny ponoszono na transport warzyw ciągnikiem z wozem ciągnikowym, a najmniejsze na transport nawozów ciągnikiem z przyczepą. Zestaw ciągnik z dwoma przyczepami poprzez dużą ładowność oraz wysoki wskaźnik wykorzystania ładowności osiągnął wśród analizowanych środków największą wydajność.
Język
en
Treść
The objective of the paper was to determine the efficiency of transport means on the example of the selected farms of the southern Poland. Operation efficiency of means was expressed through performance of transports and the amount of work time and labour inputs. The research covered 9 farms located in Małopolska region. Based on the analysis of work time structure and labour inputs and performance of transport means operation, one may clearly state that the work efficiency of the selected means for the transport of the analysed load is very low. The highest labour inputs were incurred for the transport of vegetables with a tractor with a tractor wagon and the lowest for transport of fertilizers with a tractor with a trailer. The set composed of a tractor and two trailers achieved the highest performance among the analysed means through high loading capacity and a high index of load capacity use.
Inne
System-identifier
URd9ecb3aef15947758cfe00ec44d98ccc