Level and effectiveness of use of delivery trucks and trucks in the selected horticultural farms
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Inżynieria Rolnicza
ISSN
1429-7264
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
151
Strony od-do
65-70
Numer tomu
3
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
samochód dostawczy, samochód ciężarowy, transport, wykorzystanie, wiek
en
delivery truck, truck, transport, use, age
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem pracy jest analiza poziomu i efektywności wykorzystania samochodów dostawczych i ciężarowych w gospodarstwach ogrodniczych.. Zakresem pracy objęto: samochody dostawcze i ciężarowe stanowiące wyposażenie 60 gospodarstw zajmujących się produkcją warzyw i owoców położonych na terenie województw: świętokrzyskiego i małopolskiego. Określono m. in.: wykorzystanie roczne, wydajność, strukturę prac transportowych, wykorzystanie ładowności. Stwierdzono m. in., że w gospodarstwach warzywniczych występuje większa liczba zarówno samochodów dostawczych jak i ciężarowych w przeliczeniu na jedno gospodarstwo. Wydajność przewozowa samochodów w gospodarstwach warzywniczych jest niższa w porównaniu z samochodami w gospodarstwach sadowniczych.
Język
en
Treść
The objective of the paper was to analyse the level and effectiveness of using delivery trucks and trucks in horticultural farms. The scope of the paper covers delivery trucks and trucks, which constitute the equipment of 60 agricultural farms, which produce vegetables and fruit, located on the territory of Świętokrzyskie and Małopolskie Voivodeship. The following, inter alia, was determined: annual use, yield, structure of transport works and the use of capacity. It was determined, inter alia, that in the vegetable farms there are more both delivery trucks and trucks per one farm than in the horticultural farms. The transport efficiency of vehicles in the vegetable farms is lower in comparison to vehicles in the horticultural farms.
Inne
System-identifier
URc1436085139c4c4e8f1cacc306772ebe
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych