An analysis of variability in demand for natural gas at rural households
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa
ISSN
1641-7739
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4
Strony od-do
181-184
Numer tomu
14
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
rynek gazu, typowe profile zużycia gazu ziemnego
en
gas market, typical profiles of natural gas consumption
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przeanalizowano zmienność godzinowego poboru gazu ziemnego przez wiejskie gospodarstwa domowe w różnych interwałach czasowych i na tej podstawie opracowano typowe dobowe przebiegi zużycia gazu przez tę grupę odbiorców, oddzielnie dla dni roboczych i weekendowych, w rozbiciu na dwa okresy tj. dużego i małego zapotrzebowania na gaz. Dla potrzeb opracowania typowych krzywych obciążenia wiejskich sieci gazowych, przebiegi poboru gazu klasyfikowano z wykorzystaniem analizy wariancji, analizy skupień, a także w oparciu o podstawowe wskaźniki opisujące zmienność zużycia gazu.
Język
en
Treść
The variability in hourly demand for natural gas in rural households was analyzed at various time intervals. The results enabled the determination of typical daily courses of gas consumption by this group of consumers, separately for workdays and weekends, divided into two periods i.e. high and low gas demand. For the purpose of drawing typical curves of the loads of rural gas networks, the courses of gas consumption were classified with the use of variance analysis, cluster analysis, and based on the principal indicators describing the variability in gas consumption.
Inne
System-identifier
URafc25ae91be34d65b67fb73cde3b142f