Relation between the content of simple sugars in a potato tuber and its resistance to mechanical load
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Agricultural Engineering
ISSN
2083-1587
EISSN
2449-5999
Wydawca
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
1 (153)
Strony od-do
67-76
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
ziemniak, cukier, uszkodzenie
en
potato, sugar, damage
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy poszukiwano zależności między zawartością cukrów prostych w bulwie ziemniakaa jej wytrzymałością na obciążenia mechaniczne. Badano bulwy ziemniaka odmian: Kuras,Gala, Agata, Ditta, Arrow, Roko i Raja. Wyznacznikiem podatności bulwy ziemniaka na uszkodzenia mechaniczne były: siła uszkadzająca perydermę, wskaźniki uszkodzeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz uszkodzeń masowych. Pomiar zawartości cukru w bulwie ziemniaka wykonano przy użyciu refraktometru. Statystycznie istotną zależność, mierzoną wartością współczynnika korelacji, między zawartością cukrów prostych a podatnością na uszkodzenia wewnętrzne stwierdzono wyłącznie w bulwach ziemniaka odmian Kuras i Raja.
Język
en
Treść
The objective of the paper was to find a relation of the content of simple sugars in a potato tuber and its resistance to mechanical loads. The following potato tuber varieties were investigated: Kuras, Gala, Agata, Ditta, Arrow, Roko and Raja. A force damaging periderm, external and internal damages ratios and mass damages determined potato tubers susceptibility to mechanical damages. Measurement of the sugar content in the potato tubers was carried out with a refractometer. A statistically significant relation, measured with the value of the coefficient of correlation, between the content of simple sugars and susceptibility to internal damages was determined only in potato tubers of Kuras and Raja varieties.
Inne
System-identifier
URa24b87e191ab48ed829929610ea1040a
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych