Wpływ warunków gospodarowania i wykonywania transportu na nakłady i wydajność transportu w gospodarstwach rolniczych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa
ISSN
1730-8658
EISSN
Wydawca
Polka Akademia Nauk Oddział w Lublinie
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
1
Strony od-do
35-40
Numer tomu
17
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
transport, zależności, wpływ, wydajność, czas pracy, nakłady robocizny
en
transportation, dependencies, impact, efficiency, working time, labor expenditures
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono wpływ warunków gospodarowania i wykonywania przewozów na ponoszone jednostkowe nakłady czasu pracy, robocizny oraz uzyskiwane przez środki transportowe wydajność. W największym stopniu na efektywność prac transportowych w badanych obiektach wpływają: powierzchnia gospodarstwa, i prędkość przewozu. Wzrost w/w parametrów powoduje obniżenie nakładów czasu pracy, robocizny oraz wzrost wydajności eksploatacyjnej. Ponadto wzrost udziału w przewozach zestawów: ciągnik z przyczepą i dwoma przyczepami, samochód ciężarowy - wpływa na zwiększenie wydajności przewozów i zmniejszenie nakładów czasu i robocizny.
Język
en
Treść
The effect of management conditions and the transport operations on the unit expenditures of working time, labor and efficiency of transport means are presented in the paper.Efficiency of transport works in the studied objects mostly depends on: the farm area and the carriage speed. The increase of these parameters reduces the expenditure of working time, labor and increases operational effciency. In addition, increases share of sets: tractor with trailer and two trailers, truck - has the effect of increasing the transport efficiency and reducing time and labor expenditures.
Inne
System-identifier
UR9fe204c49ca74d1886bad6b780d9c398