Analysis of Indicators Characterizing the Variability of Natural Gas Consumption in Rural Areas
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa
ISSN
1641-7739
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
127-130
Numer tomu
15
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
profil zużycia gazu, klasyfikacja przebiegów obciążeń
en
profile of gas consumption, load waveforms clasification
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy badano zmienność poboru gazu ziemnego dla potrzeb prognozowania zapotrzebowania na to paliwo w różnych horyzontach czasowych. Zaproponowano zastosowanie do opisu dobowej, tygodniowej i rocznej zmienności obciążeń sieci gazowej zestawu wskaźników wywodzących się z analiz elektroenergetycznych oraz przeanalizowano ich przydatność do klasyfikacji dobowych przebiegów godzinowego zużycia gazu. Stwierdzono, że do tego celu najlepiej nadają się średni wskaźnik obciążenia oraz współczynnik kształtu, gdyż ich wartości zmieniają się w określony sposób w zależności od pory roku i dnia tygodnia. Analizę przeprowadzono na przykładzie obciążeń sieci zasilających w gaz ziemny wiejskie gospodarstwa domowe zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego, w powiecie kłodzkim i ząbkowickim.
Język
en
Treść
The study analyzed the variability of natural gas consumption for forecasting demand for this fuel in different time horizons. A set of indicators derived from the analysis of power grids was proposed to be used to describe the daily, weekly and annual variability of gas network loads and their usefulnessto the classification of daily hourly gas consumption was examined. It was found out that the average load factor and aspect ratio are best suited for this purpose, as their values change in a certain way, depending on the season and day of week. The analysis was conducted on the example of the network loads supplying natural gas to rural households located in Dolnośląskie Voivodeship, in the district of Kłodzko and Ząbkowice.
Inne
System-identifier
UR470e1ecf0c5549419d20974a15c0e08a