Methodological notes concerning determination of the scientific and technical progress rate and its efficiency
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Agricultural Engineering
ISSN
2083-1587
EISSN
2449-5999
Wydawca
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4 (156)
Strony od-do
35-42
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
postęp, nauka, efektywność, rolnictwo, metoda
en
progress; science; effectiveness; agriculture, method
Streszczenia
Język
pl
Treść
Na podstawie wcześniejszych badań w skali mikro i makroekonomicznej dotyczących wskaźników rolno-ekonomicznych, zwrócono uwagę nie tylko na pozytywne aspekty proponowanych i testowanych metod oceny poziomu mechanizacji, ale także na powtarzające się słabości metodyczne, rzutujące ostatecznie na końcowe wyniki badań. Stąd też w niniejszej pracy zaproponowano metodyczne zmiany dotyczące określania wskaźników decydujących o poziomie intensywności gospodarowania, a w szczególności postępu naukowo-technicznego oraz jego efektywności dla gospodarstw indywidualnych. W pracy korzystano z danych liczbowych z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.
Język
en
Treść
Based on the previous micro and macro-economic scale research studies concerning agri-economic rates, not only positive aspects of the suggested and tested methods of assessment of the mechanization level were taken into consideration, but also repeatable methodological weaknesses which ultimately affect the final research results. Thus, this paper suggests methodological changes concerning determination of indicators which decide on the level of the management intensity and in particular of the scientific and technical progress and its effectiveness for individual farms. Numerical data obtained from Małopolskie and Świętokrzyskie Voivodeship were used in the paper.
Inne
System-identifier
UR3539f3a878b84285892f813c2530f003
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych