The Effectiveness of the Membrane a Heat Exchanger Heated by a Forced Air Flow
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa
ISSN
1641-7739
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
85-90
Numer tomu
15
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
przeponowy wymiennik ciepła, efektywność, ciepło, moc cieplna
en
membrane heat exchanger, effectiveness, heat, thermal power
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono wyniki analizy systemu składającego się z przeponowego wymiennika ciepła, przez który za pomocą wentylatora przetłaczano powietrze zasysane z wnętrz tunelu foliowego. Określono: sprawność i efektywność procesu, ilość ciepła zmagazynowanego w akumulatorze wodnym. Obliczono również moc cieplną wymiennika a także znaleziono równanie korelacyjne, które ujmuje związek między zmiennymi niezależnymi procesu (różnica temperatur między zatłaczanym powietrzem i temperaturą wejściową czynnika obiegowego oraz prędkością powietrza i czynnika obiegowego). Stwierdzono, że uzyskane wyniki posiadają zarówno wartość poznawczą jak i utylitarną. Zastosowana metoda badania pracy wymiennika może znaleźć zastosowanie przy analizie pracy wymienników przeponowych, zaś uzyskane wyniki w produkcji pod osłonami.
Język
en
Treść
The paper presents the results of an analysis of the system consisting of a membrane heat exchanger through which, by the fan, the air is pumped, sucked from the interior of a plastic tunnel. The parameters defined were: efficiency and effectiveness of the process, amount of heat stored in the water accumulator. The authors also calculated thermal power of the heat exchanger and found the correlation equation which recognnizes the relationship between the independent variables of the process (the temperature difference between the injection air and inlet temperature of the circulating factor as well as the air and circulating factor velocity). It was found out that the results obtained have both educational abd utility value. the applied testing method of a work exchanger can be used in an analysis of a work exchanger membrane, and the results obtained can be applied in the production under cover.
Inne
System-identifier
UR283d37a9ed314df384032eff266fe3bb