Quality assessment of the operation process of HEID technological line threshing unit for corn cobs
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Inżynieria Rolnicza
ISSN
1429-7264
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
152
Strony od-do
45-53
Numer tomu
4
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 4
Słowa kluczowe
pl
łuszczarka, uszkodzenia mechaniczne, odmiana, ziarno kukurydzy
en
abrasive machine, mechanical damages, variety, corn seed
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono ocenę jakości pracy zespołu omłotowego linii technologicznej HEID w firmie SAATBAU Sp. z o. o. w Środzie Śląskiej. Oceny łuszczarki CIMBRIA dokonano na podstawie powstałych po omłocie makro i mikrouszkodzeń ziarna oraz poprzez określenie jego siły i energii kiełkowania ziarna. Badania przeprowadzono dla pięciu odmian kukurydzy: Bosman, Sl Normo, Odilo, Okato, Wikana. Do wyznaczenia uszkodzeń mechanicznych ziarna wykorzystano metodę kolorymetrii. Największe makro- uszkodzenia ziarna stwierdzono na poziomie 4,2%, a mikrouszkodzenia na poziomie 14,5%. Zwiększone wartości uszkodzeń występowały po jego omłocie. Największa siła kiełkowania wynosiła 96%. Na tej podstawie stwierdzono, że jakość procesu eksploatacji zespołu omłotowego odpowiadała normie.
Język
en
Treść
The article presents the quality assessment of the operation of HEID technological line threshing unit in SAATBAU Sp. z o.o. company in Środa Śląska. Evaluation of the CIMBRIA abrasive machine was made based on the macro and micro damages of seeds, which were made after threshing and through determination of seeds germination capacity and energy. Tests were carried out for five corn varieties: Bosman, Sl Normo, Odilo, Okato, Wikana. The calorymetric method was applied for determination of mechanical damages to seeds. The biggest macro-damages were reported at the level of 4.2% and micro-damages at the level of 14.5%. The increased values of damages occurred after threshing. The highest germination capacity was 96%. On this basis it was stated that the quality of the operation of the threshing unit was within the norm.
Inne
System-identifier
UR2832bb3c0b5e4aceac17dc18c8be86b7
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych