Wpływ nawozów zawierających siarkę na zawartość azotu i siarki w glebie oraz liczebność drobnoustrojów
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie
ISSN
1642-3828
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
18
Strony od-do
131-132
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
nawożenie mineralne, siarka, azot, gleba, drobnoustroje
en
mineral fertilization, sulfur, nitrogen, microorganisms
Streszczenia
Język
pl
Treść
Nawożenie Saletrosanem 26 makro i Siarczanem amonu prowadziło do wzbogacenia gleb w siarkę (zwłaszcza w formę siarczanową) oraz silniej stymulowało wzrost bakterii siarkowych niż nawożenie Wigorem S
Język
en
Treść
The aim of the research was to determine the effect of fertilization with sulfurcontaining mineral fertilizers on chemical and biological properties of soil. The fertilized soils had a higher nitrogen content than the soils of the control treatment or the contents were similar. Fertilization with Saletrosan 26 macro and Ammonium Sulfate greatly enriched the soils in sulfur, particularly in sulfate sulfur. It also stimulated the multiplication of sulfur bacteria stronger than fertilization with Wigor S
Inne
System-identifier
URdac910162909435abe3aa814c8056aa0